Ikona portletu Jednotné územně analytické podklady a územní plány

Obce s rozšířenou působností Zlínského kraje postupují při tvorbě a údržbě územně analytických podkladů pro svá správní území jednotným způsobem na základě Smlouvy o partnerství uzavřené v roce 2007. Jednotné zpracování se týká jak datové základny územně analytických podkladů (stejný katalog jevů a datový model, stejná vizualizace dat), tak i podoby výsledného rozboru udržitelného rozvoje území. Stejným způsobem se postupuje i při tvorbě územních plánů obcí Zlínského kraje.
Celé toto řešení je zastřešeno službou - technologickým nástrojem (webový portál JUAP, místo, kde se právě nacházíte), který obcím s rozšířenou působností poskytuje Zlínský kraj a který agreguje výsledky všech územně plánovacích procesů na území Zlínského kraje.
Služba je zajištěna prostřednictvím outsourcingu, což umožňuje pracovníkům kraje nezabývat se technologickými záležitostmi a věnovat se projektu po stránce metodické a organizační. Stejně tak pořizovatelé územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností se nemusí soustředit na problémy typu jak vůbec data územně analytických podkladů a územních plánů uchopit a zpracovat, ale mohou se věnovat jejich vlastní tvorbě a údržbě.
V prostředí portálu JUAP jsou k dispozici popisy řešení, použité modely zpracování, seznamy a statistiky k jednotlivým sledovaným jevům a především linky na datovou základnu územně analytických podkladů a rozbory udržitelného rozvoje území obcí s rozšířenou působností a kraje.
 
 
 
přímo do webové mapové aplikace portálu JUAP můžete vstoupit zde:
vstup na portál JUAP.jpg

 

Ikona portletu Aktuality

Nové územní plány na portálu JUAP

Na portálu JUAP byly vypublikovány nové územní plány obcí Hulín a Kudlovice.

Aktualizované Rozbory udržitelného rozvoje území obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje

Na portálu JUAP byly vypublikovány Rozbory udržitelného rozvoje území obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje 2020.

Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje

grafická a textová část dokumentace Rozboru udržitelného rozvoje území 2017

Ikona portletu

Portál JUAP Zlínského kraje, Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje a Územně analytické podklady Zlínského kraje

byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
 

IOP MMR.jpg

IOP ZK.jpg