Ikona portletu Rozbory udržitelného rozvoje území

Zpět na celou stránku

Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje

Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje 2017 (součást územně analytických podkladů Zlínského kraje 2017) najdete na níže uvedeném odkazu

thttp://www.kr-zlinsky.cz/uplna-aktualizace-uzemne-analytickych-podkladu-zlinskeho-kraje-2017-cl-4032.html