Ikona portletu Datové sady

Přehled sledovaných jevů a podjevů

V tomto článku naleznete seznam sledovaných jevů dle Vyhlášky č.500/2006 Sb., a jejich podjevů, které jsou sledovány na území Zlínského kraje v rámci Územně analytických podkladů, dále je zde uveden seznam jevů a podjevů zobrazených územních plánů a Zásad územního rozvoje

Územní plány obcí Zlínského kraje

Přehled jednotně zpracovaných územních plánů obcí Zlínského kraje (podle metodiky Sjednocení dÚP HKH 2007 a ZdÚP 2012) existujících v prostředí portálu JUAP , které lze v současné době prohlížet v digitální podobě odpovídající vydaným "papírovým" územním plánům s funkcionalitami GIS