Ikona portletu Rozbory udržitelného rozvoje území

Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje

Rozbor udržitelného rozvoje území Zlínského kraje 2015 (součást územně analytických podkladů Zlínského kraje 2015) najdete na níže uvedeném odkazu

http://www.kr-zlinsky.cz/uplna-aktualizace-uzemne-analytickych-podkladu-zlinskeho-kraje-2015-cl-3076.html