Ikona portletu Rozbory udržitelného rozvoje území

Rozbor udržitelného rozvoje území správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín

grafická část dokumentace na portálu JUAP (veřejný přístup: Výkres hodnot, Výkres limitů využití území, Výkres záměrů na provedení změn v území ; neveřejný přístup: Problémový výkres):

vstup na portál JUAP.jpg