Ikona portletu Datové sady

Přehled sledovaných jevů a podjevů

V tomto článku naleznete seznam sledovaných jevů dle Vyhlášky č.500/2006 Sb., a jejich podjevů, které jsou sledovány na území Zlínského kraje v rámci Územně analytických podkladů, dále je zde uveden seznam jevů a podjevů zobrazených Územních plánů a Zásad Územního rozvoje, vše se týká jevů, které naleznete na Portálu JUAP. Součástí jednotlivých tabulek jsou i statistiky vložených prvků u jednotlivých podjevů.

K dnešnímu dni 15.1.2010 je na portálu JUAP Zlínského kraje k dispozici celkem 2 382 455 prvků.