Ikona portletu Datové sady

Přehled sledovaných jevů a podjevů

V tomto článku naleznete seznam sledovaných jevů dle Vyhlášky č.500/2006 Sb., a jejich podjevů, které jsou sledovány na území Zlínského kraje v rámci Územně analytických podkladů, dále je zde uveden seznam jevů a podjevů zobrazených Územních plánů a Zásad Územního rozvoje, vše se týká jevů, které naleznete na Portálu JUAP.