Ikona portletu Jednotné územně analytické podklady a územní plány

Obce s rozšířenou působností Zlínského kraje postupují při tvorbě a údržbě územně analytických podkladů pro svá správní území jednotným způsobem na základě Smlouvy o partnerství uzavřené v roce 2007. Jednotné zpracování se týká jak datové základny územně analytických podkladů (stejný katalog jevů a datový model, stejná vizualizace dat), tak i podoby výsledného rozboru udržitelného rozvoje území. Stejným způsobem se postupuje i při tvorbě územních plánů obcí Zlínského kraje.
Celé toto řešení je zastřešeno službou - technologickým nástrojem (webový portál JUAP, místo, kde se právě nacházíte), který obcím s rozšířenou působností poskytuje Zlínský kraj a který agreguje výsledky všech územně plánovacích procesů na území Zlínského kraje.
Služba je zajištěna prostřednictvím outsourcingu, což umožňuje pracovníkům kraje nezabývat se technologickými záležitostmi a věnovat se projektu po stránce metodické a organizační. Stejně tak pořizovatelé územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností se nemusí soustředit na problémy typu jak vůbec data územně analytických podkladů a územních plánů uchopit a zpracovat, ale mohou se věnovat jejich vlastní tvorbě a údržbě.
V prostředí portálu JUAP jsou k dispozici popisy řešení, použité modely zpracování, seznamy a statistiky k jednotlivým sledovaným jevům a především linky na datovou základnu územně analytických podkladů a rozbory udržitelného rozvoje území obcí s rozšířenou působností a kraje.
 
 
 
přímo do webové mapové aplikace portálu JUAP můžete vstoupit zde:
vstup na portál JUAP.jpg

 

Ikona portletu Aktuality

Nové územní plány na portálu JUAP

Na portálu JUAP byl vypublikován nový územní plán obce Prasklice.

Seznam všech územních plánů obcí Zlínského kraje zpracovaných v jednotné metodice najdete zde: Přehled územních plánů obcí Zlínského kraje existujících v prostředí portálu JUAP, odkazy na kompletní dokumentaci ÚP a vektorová data ke stažení:


Ikona portletu

Portál JUAP Zlínského kraje, Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje a Územně analytické podklady Zlínského kraje

byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
 

IOP MMR.jpg

IOP ZK.jpg