Ikona portletu Jednotné územně analytické podklady a územní plány

Obce s rozšířenou působností Zlínského kraje postupují při tvorbě a údržbě územně analytických podkladů pro svá správní území jednotným způsobem na základě Smlouvy o partnerství uzavřené v roce 2007. Jednotné zpracování se týká jak datové základny územně analytických podkladů (stejný katalog jevů a datový model, stejná vizualizace dat), tak i podoby výsledného rozboru udržitelného rozvoje území. Stejným způsobem se postupuje i při tvorbě územních plánů obcí Zlínského kraje.
Celé toto řešení je zastřešeno službou - technologickým nástrojem (webový portál JUAP, místo, kde se právě nacházíte), který obcím s rozšířenou působností poskytuje Zlínský kraj a který agreguje výsledky všech územně plánovacích procesů na území Zlínského kraje.
Služba je zajištěna prostřednictvím outsourcingu, což umožňuje pracovníkům kraje nezabývat se technologickými záležitostmi a věnovat se projektu po stránce metodické a organizační. Stejně tak pořizovatelé územně analytických podkladů obcí s rozšířenou působností se nemusí soustředit na problémy typu jak vůbec data územně analytických podkladů a územních plánů uchopit a zpracovat, ale mohou se věnovat jejich vlastní tvorbě a údržbě.
V prostředí portálu JUAP jsou k dispozici popisy řešení, použité modely zpracování, seznamy a statistiky k jednotlivým sledovaným jevům a především linky na datovou základnu územně analytických podkladů a rozbory udržitelného rozvoje území obcí s rozšířenou působností a kraje.
 
 
 
přímo do webové mapové aplikace portálu JUAP můžete vstoupit zde:
vstup na portál JUAP.jpg

 

Ikona portletu Aktuality

Kontakty

Správce datového skladu:

GEOVAP, spol. s r.o.
Čechovo nábřeží 1790
530 03 Pardubice

Kontaktní místo Zlín:
Interhotel Moskva
kancelář 605 (6.patro)
Náměstí Práce 2512
762 02 Zlín
Ing. Ivan Kusák
tel.: 577 018 426
mobil: 728 523 963
e-mail: ivan.kusak@geovap.cz


Koordinace projektu:
Zlínský kraj
Oddělení územního plánování
Mgr. Jaroslav Pospíšil
tel.: 577 043 467
Ing. Marcela Vavříková
tel.: 577 043 462

MěÚ Bystřice pod Hostýnem
Ing. Iva Kasalová
tel.: 573 501 942
e-mail: kasalova@mubph.cz
MěÚ Holešov
Ing. Petr Klenner
tel.: 573 521 704
MěÚ Kroměříž
Bc. Pavla Litvinová,
tel.: 573 321 291
MěÚ Luhačovice
Ing. Martina Pešková
tel.: 577 197 454
MěÚ Otrokovice
Bc. Šárka Malínská
tel.: 577 680 437
MěÚ Rožnov pod Radhoštěm
Ing. Ivana Žváčková
tel.: 571 661 132
MěÚ Uherské Hradiště
Ing. Martin Ševčík
tel.: 572 525 250
MěÚ Uherský Brod
Ing. Dana Vozárová
tel.: 572 805 311
MěÚ Valašské Klobouky
Ing. Martin Sendler
tel.: 577 311 159
MěÚ Valašské Meziříčí
Bc. Jana Skýpalová
tel.: 571 674 305
MěÚ Vizovice
Mgr. Kateřina Vaiglová
tel.: 777 471 132
MěÚ Vsetín
RNDr. Jiří Švarc
tel.: 571 491 423
Magistrát města Zlína
Ing. Bc. Tomáš Langer
tel.: 577 630 298

Ikona portletu

Portál JUAP Zlínského kraje, Územně analytické podklady obcí s rozšířenou působností Zlínského kraje a Územně analytické podklady Zlínského kraje

byly spolufinancovány z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj
 

IOP MMR.jpg

IOP ZK.jpg